De krukas wissel/ The crankshaft change.

 

m.v. REESBORG m.v. REESBORG

 

Tijdens varen in Straat Singapore is onze krukas van stuurboord hoofdmotor kapot gegaan. During sailing in the Strait Singapore our crankshaft of starboard main-engine was broken.
Dit was de reden dat we versneld naar de werf zijn gegaan. That is the reason why we had to go to the dry dock.

 

Een van de zuigers had  een flinke klap gehad, de stukken van de zuiger lagen in het carter. Ook de kleppen waren beschadigd. (foto 1 & 2) On of the pistons have had a big rack too, the pieces where all over in the carter. Also the valves where damaged. (photo 1 & 2)
1 motor002 (2).jpg (71601 bytes) 2 motor003 (2).JPG (143509 bytes)

 

Op  foto 3 is de motor geheel gestript, enkel de krukas zit er nog in. Tijdens de reizen voordat we naar het dok gingen hebben de machinisten dit reeds gedaan, alle koppen eraf, de zuigers en voeringen eruit, alle leidingen ontkoppeld en de electriciteits draden eraf zodat enkel het motorblok nog overbleef. On photo 3 the engine is stripped completely, only the crankshaft is left. The engineers did this during the trips before we where going to the dry-dock, they took off the cylinder heads, took out the pistons and cylinder-liners, all pipes where disconnected as wel as the electric part, so only the engine-block was left.
Ook hadden ze reeds de koppelingen naar de tandwielkast ontkoppeld. Also they disconnect the clutch for the gearwheel.
Op foto 4 zie dat er een gat in de wand gemaakt is, dit gat gebruikte we om de krukas van de machinekamer in het ruim te krijgen. On photo 4 you see they have made a whole in the bulkhead from engineroom to the hold, this we used to bring the crankshaft out of the engine-room into the hold.
Foto 5 is een van de twee bevestigingen te zien welke gebruikt werden om het motorblok op te lichten, op elke aansluiting werden 2 takels van 10 ton bevestigd (foto 6) en op foto 7 wordt er getakeld. On photo 5 you see on of the two fastening points which where used to lift the engine-block, on each point two tackles where used, each one 10 tons (photo 6) and on photo 7 they started tackling.
Het motorblok woog 12.5 ton (12500 kg) dus het takelen gebeurde erg voorzichtig. The engine-block has a weight of 12.5 tons (12500 kg), so the tackling had to be done with caution.
3 kruk003 (2).JPG (112054 bytes) 4 kruk002 (2).JPG (81770 bytes) 5 kruk007 (2).JPG (113742 bytes) 6 kruk004 (2).JPG (85036 bytes) 7 kruk011 (2).JPG (113790 bytes)

 

Op de foto's 8 -  11 zie je het motorblok in stappen omhoog gaan. On the photo's 8 - 11 we see the engine-block going up in steps.
8 kruk047 (2).JPG (106701 bytes) 9 kruk012 (2).JPG (116546 bytes) 10 kruk014 (2).JPG (117490 bytes) 11 kruk016 (2).JPG (104778 bytes)

 

Op foto 12 wordt de krukas losgemaakt en (foto's 13 - 15) voorzichtig uit het motorblok gehaald. On photo 12 the crankshaft is disconnected and carefull taken out of the block.
12 kruk027 (2).JPG (77138 bytes) 13 kruk028 (2).JPG (106006 bytes) 14 kruk029 (2).JPG (107502 bytes) 15 kruk031 (2).JPG (121034 bytes)

 

Waarna het met behulp van takels naar het ruim wordt gebracht. (foto's 11 - 21) After by means of the tackles it is brought to the hold (photo's 11 - 21)
16 kruk050 (2).JPG (98197 bytes) 17 kruk032 (2).JPG (99626 bytes) 18 kruk035 (2).jpg (113950 bytes) 19 kruk104 (2).JPG (111946 bytes) 20 kruk039 (2).JPG (117338 bytes) 21 kruk042 (2).JPG (103946 bytes)

 

In de werkplaats van de werf wordt de nieuwe krukas gereed gemaakt om geplaatst te worden. Tevens worden de zuigers, voeringen en koppen schoongemaakt om terug geplaatst te worden. In the shipyards workshop the new crankshaft is prepared to be put back. Also the cylinder-liners, heads and pistons are being cleaned to be brought back.
22 kruk107 (2).JPG (102782 bytes) 23 kruk108 (2).JPG (97830 bytes) 24 kruk109 (2).JPG (99246 bytes)

 

De nieuwe krukas gaat via de zelfde weg als de oude, enkel nog veel voorzichtiger, op foto 28 zie je de Hr Virach welke het terug plaatsen haarscherp in de gaten houdt. The new crankshaft is brought back in the same way as the old one, only with much more care, on photo 28  we see mr Virach watching care full the replacement.
25 kruk053 (2).JPG (106998 bytes) 26 kruk057 (2).JPG (110086 bytes) 27 kruk059 (2).JPG (115266 bytes) 28 kruk060 (2).JPG (114010 bytes)

 

29 kruk062 (2).JPG (125962 bytes) 30 kruk063 (2).JPG (117426 bytes) 31 kruk067 (2).JPG (114286 bytes) 32 kruk071 (2).JPG (104886 bytes)

 

33 kruk068 (2).JPG (108542 bytes) 34 kruk073 (2).JPG (101346 bytes) 35 kruk075 (2).JPG (105394 bytes) 36 kruk076 (2).JPG (89226 bytes)

 

Na het plaatsen wordt alles goed gecontroleerd. After the replacement everything is checked.
37 kruk078 (2).JPG (94946 bytes) 38 kruk082 (2).JPG (70662 bytes) 39 kruk083 (2).JPG (78166 bytes) 40 kruk084 (2).JPG (77958 bytes)

 

Hier zie je de carterpan onder het motorblok hangen. Here we see the carterpan hanging under the engine-block.
41 kruk114 (2).JPG (95997 bytes) 42 kruk115 (2).JPG (81351 bytes)

 

Nu wordt het motorblok heel erg voorzichtig op de carterpan terug geplaatst. Now the engine-block, with caution, will be replaced.
43 kruk089 (2).JPG (97154 bytes) 44 kruk091 (2).JPG (102634 bytes) 45 kruk093 (2).JPG (87878 bytes)

 

46 kruk094 (2).JPG (98466 bytes) 47 kruk099 (2).JPG (100034 bytes) 48 kruk102 (2).JPG (68710 bytes) 49 kruk103 (2).JPG (80910 bytes)

 

De motor wordt nu weer opgebouwd, hier zie je een van de zuigers terug geplaatst worden. The engine is being rebuild, here we see one of the pistons put back into the engine.
50 kruk117 (2).JPG (90844 bytes) 51 kruk119 (2).JPG (93495 bytes) 52 kruk120 (2).JPG (98544 bytes) 53 kruk121 (2).JPG (112437 bytes) 54 kruk122 (2).JPG (107405 bytes) 55 kruk123 (2).JPG (131441 bytes)

 

Als de motor weer is opgebouwd (op de grote pijpen (brandstof en koelwater) na) wordt de motor uitgelijnd. Hier is iemand uit Singapore voor gekomen de Hr Norman Teo van TECH MEASUREMENTS Pte . If the engine has been rebuild (except the big pipes (fuel and coolwater)) the engine will be aligned. For this we had someone from Singapore, Mr Norman Teo from TECH MEASUREMENTS Pte

(info@tech.com.sg) 

(info@tech.com.sg) 

Uitlijnen, hiermee bedoelen we dat de hoofdmotor in lijn staat met de tandwielkast zodat alles soepel loopt. Align, we mean with this that the means engine is in line with the gearwheel so evrything will run smoothly.
56 kruk125 (2).JPG (83734 bytes) 57 kruk126 (2).JPG (98874 bytes) 58 kruk127 (2).JPG (109586 bytes)

 

Na het uitlijnen wordt de hoofdmotor vastgezet (chock-fast). Alle pijpen worden vastgezet en de electriciteit wordt weer aangesloten. After the alignment the main-engine is made fast (chock-fast). All pipes are fastened and the electricity connected.
Na een laatste check zie je (foto 61) de machinist de hoodfmotor starten, dit is natuurlijk een erg spannend moment, maar ze starte soepel en ze lipe erg mooi. After a last check (photo 61) the chief engineer is starting the engine, ofcourse this is an exciting moment, but she started smootly and was running fine.
59 kruk130 starten (2).jpg (109314 bytes) 60 kruk131 starten (2).jpg (101766 bytes) 61 kruk132 starten (2).jpg (93722 bytes)

 

Hier zie je de werfploeg samen met de machinisten. Here we see the yard crew together with our engineers.
62 ploeg002 (2).JPG (111853 bytes) 63 kruk133 ploeg (2).jpg (102174 bytes)

 

Er was een klein ongelukje tijdens de werfperiode, de fitter heeft het vliegwiel tegen zijn voet gehad en wordt naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat er niets gebroken was. There had been one small accident, our fitter got the flyingwheel against his foot and is brought to the hospital. Nothing was broken.
64 ongeluk001 (2).JPG (94985 bytes) 65 ongeluk005 (2).JPG (116790 bytes) 66 ongeluk006 (2).JPG (122646 bytes)

Volgende / next