Schepen / Ship's

 

Hier enkele verschillende scheepstypes Here some different ship's types

 

 

CS met kranen.JPG (145515 bytes)

een containerschip met kranen   a containership with cranes

 

MSC-Oscar-3.jpg (79458 bytes)

een containerschip van MSC, een van de grootste containerschepen ter wereld, 395 meter lang en 59 meter breed, zonder kranen

a containership, the Eleonora Maersk, one of the worlds biggest containerships, 398 meters long and 56 meter wide, without cranes

 

schip011 koel (2).JPG (44766 bytes)
een koelschip, deze schepen vervoeren gekoelde lading(van 0 tot 13.3 graden) en bevroren lading(tot ongeveer -20 graden), het zijn vaak snelle schepen a reefer ship, this type of ship's carrying cooled cargo's (from 0 to 13.3 degrees) and frozen cargo's( up to -20 degrees), they are often fast vessels.

 

schip004 slingeborg (2).jpg (25189 bytes)
een Ro Ro schip(Roll on,Roll off), deze schepen hebben vaak een grote deur in het achterschip waardoor de lading dan in- en uitgereden kan worden. a Ro Ro ship (Roll on, Roll off), these ship's mostly have a big door in the aft ship, so the cargo can be driven on and off.

 

schip auto001 (2).JPG (50182 bytes)
een autoschip, alles op wielen vervoeren deze schepen, maar meestal personenauto's. a car-carrier, everything on wheels these ship's can carry, but mostly cars.

 

passagiers (3).jpg (133936 bytes)
een cruiseschip  a cruise-ship

 

schipbulk (2).jpg (44697 bytes)
een bulkschip, deze vervoeren gestorte lading zoals kolen, granen etc. a bulkcarrier, these carries bulk cargo's, such as coil, grains etc.

 

tanker.jpg (51950 bytes)
een tanker, deze vervoeren vloeibare ladingen zoals olieprodukten, kokosnootolie etc. Deze is 330 mtr lang en 60 mtr breed en onderweg naar de werf in Singapore. a tanker, they carry liquid cargo's, such as oil products, coconut-oil etc, This one is 330 mtr long and 60 mtr wide and underway to the yard at Singapore.

 

mare-magnum-1977-2.jpg (180122 bytes)
een chemicalieen tanker, deze vervoeren allerlei chemicalieen. a chemical tanker, they carry all kinds of chemicals.

 

LNG.jpg (51331 bytes)
een L.N.G tanker, " Liquid Natural Gas", een "Vloeibaar Natuurlijk Gas" schip. a L.N.G. tanker, " Liquid Natural Gas".

 

1 schip zwaar001.JPG (77790 bytes) 2 schip zwaar002.JPG (72983 bytes) 3 schip zwaar003.JPG (78782 bytes) 4 schip zwaar004.JPG (121614 bytes) 5 schip zwaar005.JPG (98298 bytes)

 

Een zware lading schip. Dit Chinese schip brengt 3 portaal kranen. Ze arriveert hier in Laem Chabang (Thailand) en ze meerde voor ons af.  Foto's 1,2 & 3. A heavy cargo vessel. This Chinese vessel is bringing 3 Gantry-cranes. Here she is arriving in Laem Chabang (Thailand) and she was mooring ahead of us. Photo's 1.2 & 3.
Op de foto's 4 & 5 zie je hoe de portaal kranen vastgezet zijn aan boord. Het schip wat ze bracht was aan haar laatste reis bezig, na lossing is ze naar de sloop gegaan. On the photo's 4 & 5 you can see how the Gantry-cranes are secured on board. The vessel is doing here last voyage, after discharging she went to the scrap-yard.

 

Speciaal gebouwde schepen Special build ship's

 

schip007 airbus1 (2).JPG (50502 bytes)

schip008 airbus2 (2).JPG (60510 bytes)

schip009 airbus3 (2).JPG (79334 bytes)

 

Hier zien we een schip dat speciaal gebouwd is voor het vervoer van de  "Airbus A380" , het Europees vliegtuig. Here we see a vessel special build for the transport of the "Airbus A380", the European air plain.
Op de eerste 2 foto's zien we het schip langszij een speciaal gebouwde drijvende kade liggen. Het schip haalt in verschillende Europese havens delen van het vliegtuig op om uiteindelijk in Pauillac (Frankrijk) een heel vliegtuig te lossen. On the first 2 photo's we see the vessel alongside a special build floating quay. The ship collects parts of the plain in different ports in Europe to have a complete plain at the discharging port of Pauillac (France)
De laadhavens zijn Mostyn (G.B), Hamburg (Duitsland) and Montoir (Frankrijk). The loading ports are Mostyn (G.B.), Hamburg (Germany) and Montoir (France).
Vanuit Pauillac gaat het per rivierschip, zie laatste foto, naar Langon (Frankrijk) waar het weer gelost wordt en per vrachtauto's naar Toulouse gebracht wordt, een reis van 3 dagen. From Pauillac it goes per river barge, last photo, to Langon (France) where it is discharge again and will be transported by trucks to Toulouse (France) a trip of 3 days.

Volgende / next